Den Kongelige Livgardes Tambourkorps

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps historie går mere end 350 år tilbage, hvor Livgarden blev oprettet af kong Frederik 3 i 1658. Der hører traditionelt én til to tamburer til hvert kompagni i hæren. Deres opgave var at spille de signaler, som officererne befalede, så de menige kunne opfange ordrerne til, hvad der skulle gøres. Tamburerne har altså været med helt ude ved fronten.

Fløjter, signalhorn og marchtrommer

Tambourkorpset råder over fløjter, signalhorn og marchtrommer. Den oprindelige model til marchtrommen er fra omkring 1830. Trommen er dekoreret med Livgardens mærke.

Festsignal og honnørsignal

Den Kongelige Livgarde har sit eget festsignal, ligesom hver af bataljonerne har deres honnørsignal. Der er komponeret adskillige musikstykker til Livgarden i tidens løb.

Køb billet til sommerarrangementet i Botanisk Have

Kan opleves til arrangementet “En Romantisk Aften i Botanisk Have” tirsdag den 5. juni 2018. En smuk musikalsk oplevelse i Danmarks smukkeste have – Botanisk Have København.

Køb billet